Hyödyt

Voimani valmentajana

 • Kannustus – elinikäiseen oppimiseen ja kasvuun
 • Mahdottomasta mahdollista – yllätyksellisiä ja rohkaisevia ratkaisuja
 • Epäonnistumista oppiminen – mahdollisuuksien näkeminen
 • Selkokielisyys – monimutkaisten asioiden helpompi ymmärrys
 • Erilaisuuden arvostus – kannustavat etenemismenetelmät räätälöidysti

Uudet opit hyödyksenne

Brain-Based Coach

(neurotieteisiin pohjautuva valmentaja):

 • Muutosmyönteisyyden edistäminen
 • Yhdessä ajattelemisen hyödyntäminen

Palvelumuotoilun taitaja

 • Palvelumuotoilun monimuotoisten menetelmien ja ajattelutapojen yhdistäminen valmennukseen – elämänmuotoilu

Kokemusasiantuntija

 • Valmennettavien/työyhteisöjen omien kokemustarinoiden opit ja vahvuudet käyttöön kasvun/muutoksen voimavaraksi – minäpystyvyys

Taitoni ja oppini tueksenne

Yli 30 vuoden työkokemus päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä media-, tutkimus-, markkinointi- ja myynti organisaatioissa, joista noin 8 vuotta esimiestehtävissä.

Osaamisalueet:

 • Valmentaminen ja mentorointi ihmisten kielellä
 • Uudenlaisen johtamisajattelun ja muutosjohtamisen hyödyntäminen
 • Mentoroiva valmentaminen esimiestyössä
 • Asiakaspalvelukokemuksien kehittäminen
 • Liiketoiminnan kehittämisen analysointi
 • Mainonnan ja markkinoinnin tutkimusosaaminen
 • Digitaalisten palvelun kehittäminen

Vapaaehtoistyöstä virtaa

Toimin FinFami Uusimaa ry:ssä Kokemusasiantuntijana mielenterveysomaisen roolissa

 • Toiminnalla lisätään ammattilaisten, päättäjien ja opiskelijoiden ymmärrystä omaisen näkökulmasta
 • Hyödynnetään osaamista mielenterveys- ja omaistoimintojen kehittämisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa
Scroll to Top